Békásmegyeri városrehabilitáció

Óbuda-Békásmegyer 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiája a koncentrált városfejlesztés számára hét akcióterületet jelölt ki, köztük a Békásmegyer-Városkaput, amelynek részét képezi a szociális városrehabilitáció akcióterülete is.

A Széchenyi 2020 keretében 2016. március 3-án jelent meg a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázati felhívás. A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete 220/2016. (IV.22.) számú határozatában döntött arról, hogy békásmegyeri akcióterülettel (hegy felőli oldal) indulni kíván a pályázaton. A VEKOP-6.2.1-15-2016-00009 azonosítószámú „Szociális városrehabilitáció megvalósítása Békásmegyeren” címmel beadott pályázat 708.828.407 Ft összegű támogatást nyert. A Képviselő-testület 486/2018. (IX.14.) számú határozatában elfogadta a Támogatási Szerződést és mellékleteit. A projekt konzorciumi formában valósul meg, az Önkormányzat mellett a konzorcium tagjai az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft., a Motiváció Alapítvány és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ VÁRHATÓ ESEMÉNYEI

A Támogatási Szerződés 2018. október 3-án került megkötésre, az előzetes szakmai program alapján megvalósítandó programok részletes kidolgozása pedig jelenleg is zajlik. Az érintett célcsoportra vonatkozó igényfelmérésre 2019. január-március között kerül majd sor, ez alapján a szociális szakemberek egyéni és csoportos fejlesztési terveket készítenek, a mentálhigiénés és prevenciós programokban való részvételre. A teljes programot összefogó, részletes megvalósíthatósági tanulmány, a műszaki dokumentáció elkészítése, a Táncsics Mihály park közösségi tervezése, valamint az engedélyek beszerzése várhatóan lezárul 2019. júniusig.

  1. első félévében az előkészítési munkák mellett már megvalósul két, a programhoz szorosan kapcsolódó szociális intézmény fejlesztése. A Víziorgona u. 10. szolgáltató ház, valamint a Lukács György u. 3. szám alatti szolgáltató helyiség a későbbi mentálhigiénés fejlesztés helyszínei, megújításuk ezért szervesen kapcsolódik a programhoz. A felújítások mellett néhány prevenciós, fejlesztési és „szoft” program szintén elkezdődik majd az év első felében.
  1. második félévében kezdődhetnek el az önkormányzati tulajdonú lakások korszerűsítési munkálatai, valamint a Táncsics Mihály park megújítása. Ezzel párhuzamosan folytatódik majd a prevenciós programban részt vevők mentálhigiénés, családjóléti, egészségmegőrzési, munkaerőpiaci programok keretében zajló fejlesztése. A projekt befejezése 2021. szeptember vége, amikor a mentálhigiénés-prevenciós programok is lezárulnak.