Faültetési program + faállomány műszeres felülvizsgálata

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata több mint egy évtizede úgy döntött, hogy a kerület hosszú távú érdekeit figyelembe véve, vállalva az ezzel járó terheket, és karöltve a helyi lakosokkal elkötelezi magát a környezettudatosság mellett. Tökéletesen illeszkedik ehhez a célkitűzéshez a kerület fásszárú növényzete arányának növelése, egészségi állapotának fenntartása, védelmi képességük tartós megőrzése.

A városi léttel együtt járó káros hatásokat az urbanizált környezetben létrehozott ”természetes környezet”, a városi zöldterületek enyhítik a legnagyobb mértékben. A zöldterületek növénytakarója, ezen belül a fásszárú évelő növényzet, a díszfák és díszcserjék az egyik leglátványosabb, egyben a legfontosabb funkcionális elemei a városi parkoknak és más zöldfelületeknek, amelyek hosszú távon meghatározzák egy település belső arculatát, hangulatát, otthonos érzést biztosítva a városlakók számára. A fentiek szellemében a zöldfelületeket a lakóterületek elengedhetetlen szerves részeinek kell tekinteni.

Óbuda közterületi fáinak száma 38 877 darab a fakataszterünk szerint.  Egy négyzetkilométerre nagyjából 1000 fa jut. Lakosságarányosan ez azt jelenti, hogy három lakosra jut egy fa. Szakértői számítások szerint közterületeinken több ezer fa telepítésére van még lehetőség.

Az Önkormányzat hosszútávú fásítási stratégiája 10 év alatt 10 ezer új fa ültetését tűzi ki célul.  2017 és 2019 között az alábbi ütemezésben kerülne sor faültetésre:

2017 ősz – 351 db

2018 – 1072 db

2019 – 1072 db

Bár a program 2017 második felében indult, a kerület az ezt megelőző időszakban is egyre zöldebbé vált: 2014-2019 között összesen 6500 került elültetésre.

Szorosan kapcsolódik a faültetési programhoz a közterületi faállomány műszeres vizsgálata, amelyet a faültetésekkel párhuzamosan szükséges elvégezni.

A KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSI PROGRAM keretében 2018. őszi és 2019. tavaszi hónapjaiban a www.fa.obuda.hu oldalon regisztrálók közösségi faültetésen vehettek részt, illetve favásárlással, valamint komplett, egyedi fatelepítéssel járulhattak hozzá a kerület zöldebbé tételéhez. A programba az első két faültetési időszakban többszázan regisztráltak, akinek nagy része a csoportos ültetéseken vett részt, 25-en vásároltak fát, illetve egy kerületi lakó kért egyedi fatelepítést. A program első faültetésén részt vett Bús Balázs polgármester úr és Kelemen Viktória alpolgármester is. A közösségi faültetés keretében kihelyzett fák egyedi, fehér szalagot is kaptak, e mellett pedig zöld szalag különbözteti meg az önkormányzat által telepített többi fát. A III. kerület elköteleződött Óbuda-Békásmegyer zöldebbé, ezáltal élhetőbbé tétele mellett, a program 2019. őszén is folytatódik.