Kollegiális szakmai vezetői rendszer

A privatizációs folyamatok megindulásakor a kerületben még működtek az alapellátásban dolgozó orvosok kezdeményezéséből létrejövő, részben szakmai, részben érdekérvényesítő csoportosulások. Az orvosok rendelőnként kollegiális képviselőket választottak, akik az önkormányzat, a szakrendelő, stb. felé képviselték az adott orvos-csoport érdekeit, ill. felhívták a figyelmet a megoldásra váró problémákra. A kerület háziorvosainak munkáját két szakfelügyelő főorvos igyekezett összehangolni. Az évek során azonban ezek a funkciók megszűntek. Az Aetv. 12. § (1) bekezdése többszintű szakmai irányítási rendszert vezetett be az egészségügyi alapellátásba. Rögzítésre került, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi ellátás egységes színvonalú ellátása érdekében járásokhoz igazítottan, megyénként, valamint országos szinten kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos működik. A tervek szerint a területi kollegiális vezetőt az adott területtel érintett háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok választják maguk közül. A területi vezető az ÁEEK-val kötött megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét, feladata – többek között – az alapellátást biztosító orvosokkal való kapcsolattartás, munkájuk koordinálása, információ-átadás a feladat-ellátást érintő változásokról, közreműködés az ügyeleti rend kialakításában. Az egészségtervek elkészítésében segíti az önkormányzatok munkáját. Félévente értékelést végez a területéhez tartozó alapellátási tevékenységről, a problémák feltárása esetén javaslatot állít össze a megyei vezető részére. Ezen túl a Szakmai Kollégium illetékes tagozatával, szakmai szervezetekkel kapcsolatot tart. Az Önkormányzat, mint az egészségügyi alapellátás biztosításáért felelős szerv az alapellátás megfelelő működése, ill. szakmai színvonalának emelése érdekében rendkívül fontosnak tartja a kerületben területi kollegiális vezetővé választott orvosokkal való szoros, érdemi együttműködést.