Közterületek takarítása, illegális szemét elszállítása

A Közterület-felügyelet Zöldterületi és Köztisztasági csoportja ellenőrzi a közterületek tisztaságát, szükség esetén gondoskodik az illegális szemét elszállításáról. Az elmúlt évek során a lakosság egyre aktívabban vesz részt a kerületi takarítási akciókban, ennek ellenére azonban továbbra is gondot okoz az illegális hulladéklerakás, ami ellen küzdeni kell. Az önkormányzat járdatakarító gépet üzemeltet a közterületek tisztántartása érdekében.