Tüdőgondozó áthelyezése

A tüdőgondozás és az ehhez kapcsolódó szakellátás is új alapokra helyezhető a Csobánka Téri Szakrendelő felújításával. Az új digitális eszközpark megvalósulása lehetőséget nyújt arra, hogy jelentősen növekedjen a tüdőszűrésen részt vevők száma. Ez napjainkban már nem elsősorban a fertőző tüdőbetegségek (kiemelten a TBC), hanem a folyamatosan növekvő gyakoriságú tüdő daganatok korai felismerése és kezelése szempontjából nagy jelentőségű. A gondozás, az aktív és rehabilitációs tüdőgyógyászati ellátás színvonala emelkedik. A teleradiológia kínálta lehetőséggel élve a tüdőszűrési feladatok közelebb kerülhetnek a lakossághoz azzal, hogy mindkét szakrendelőben elérhetővé válhat ez a szolgáltatás. A Tüdőgondozó épületének felszabadítása további lehetőséget kínál a kerületi egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez.

Az épület korszerűsítésével és felszerelésével önálló épületben helyezhető el az Óbudai Rendelők Kft., így megvalósulhat a közfinanszírozott és a térítéses egészségügyi ellátás térbeli és időbeli szétválasztása. Ennek révén olyan új szolgáltatások és ellátási formák bevezetése is megvalósulhat a térítéses ellátások körében, melyek jelenleg a két szakrendelőben nem helyezhetők el. Emellett társadalompolitikai szempontból is fontos, hogy a kerületi polgárok számára élesen különüljön el a két ellátási forma. A forprofit cég fejlődése, az ennek eredményeként várható többletbevétel pedig érdemi többletforrással segítheti a kerületi egészségügyi ellátórendszer fejlesztését, valamint a forráshiányos nonprofit tevékenység működését.

A tüdőgondozó teljes áthelyezése az EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM keretében valósulhat meg. 

TÜDŐSZŰRŐ ÁLLOMÁS BESZERZÉSE ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL

2018-ban került sor egy új tüdőszűrő berendezés megvásárlására, melyet a III. kerületi Önkormányzat önerőből valósított meg. A Laktanya utcai Tüdőgondozó és Tüdőszűrőben a régi, analóg röntgengépet új, digitális, kabinos röntgen berendezésre cserélte az önkormányzat a lakosság magas színvonalú ellátása érdekében. A beruházás megközelítőleg bruttó 41 000 000 Ft-ból valósult meg. A berendezés a Csobánka téri Szakrendelőbe kerül áttelepítésre annak belső felújítása után.