Kaszásdűlői fejlesztések

2019-ben a TÉR_KÖZ 2018 pályázat támogatásával valósulhatnak meg fejlesztések Kaszásdűlő területén. A projekt fókusz területét egyrészt a Huszti út és a Kaszásdűlő utca – Szérűskert utca által közre zárt zöldterület, másrészt a 3K Kaszásdűlői Közösségi Központ épülete, harmadrészt a 3K-hoz kapcsolódó közterületek képezik. A fejlesztési terület a Kaszásdűlői lakótelepen élők központi helye, kulturális központja. Az elmúlt években több korosztály által használt közösségi térré alakult ki. A szűk térbeli helyből és az eltérő használatból fakadó konfliktus feloldása érdekében szükséges egy olyan koncepcióba foglalt beavatkozás, amely kielégíti a különböző generációk kulturális és rekreációs igényeit.

Tervezett beruházási tevékenységek:

  • helyi kulturális életet felpezsdítő 3K funkció- és épület bővítése
  • közterületek rehabilitációja, továbbá állandó és ideiglenes funkciókkal való bővítésük
  • multifunkciós sportpálya kialakítása
  • gyalogos kapcsolatok fejlesztése
  • zöldfelületek fejlesztése
  • köztéri berendezések, utcabútorok kihelyezése
  • zöldtető, napelem kialakítása

Pethe Ferenc és Dugovics Titusz tér

A Pethe Ferenc tér HÉV felőli részén a fejlesztés során a központi tér minőségének kiterjesztését tervezzük: a burkolatokat, támfalakat, berendezési tárgyakat úgy kívánjuk cserélni, hogy jó minőségűek és esztétikusak legyenek, de illeszkedjenek a meglévő arculathoz.

A Pethe Ferenc tér északnyugati fásított térrésze alapvetően a sűrű fásítás miatt lehetőséget ad az ott tartózkodásra meleg nyári időben is, viszont az ülőfelületek hiánya miatt ez nem tud megvalósulni. Ezt a problémát kétféle módon szeretnénk megszüntetni: egy olyan állandó tájépítészeti létesítménnyel, ami a szomszédos dombhoz kapcsolódóan egy rézsűbe épített lépcsős ülőfelületet képez, illetve időszakosan kihelyezett ülésre és játékra alkalmas mobil berendezési tárgyakkal. A mobil bútorokat szétszórtan, a teljes területen kívánjuk elhelyezni.

A Dugovics Titusz tér fejlesztését úgy tervezzük megoldani, hogy a zöldfelületek megtartása és minőségének javítása mellett a hiányos gyalogos közlekedési útvonalakat építjük ki, különös tekintettel a kitaposott Szérűskert utca mellettire, illetve a szomszédos, földszintes épület hátsó bejárataihoz vezetőkre.

3K Kaszásdűlői Kulturális Központ

A kulturális központ évről évre fejlődik infrastruktúrában és programkínálatban, ezért a 2013. évi megnyitása óta egyre népszerűbb. Ezért a szervezőségnek az elmúlt 5 év tapasztalatával, a kapacitás teljes kihasználtsága mellett és a növekvő igények szerint továbbra is célja: A Kaszásdűlői Kulturális Központ kihasználtsága már most is 100%-os, viszont az igények alapján szükség lenne a kínálat és a befogadóképesség növelésére. Mivel 5 évvel ezelőtt, a 3K beköltözésekor az épület csak részben lett felújítva, elmaradt a tetőcseréje, ezért sokszor küzdenek beázással. Ezen kívül a belső tér is felújításra szorul, hogy megfelelően tudja kiszolgálni a nagy mennyiségű programokat. A problémák kiküszöbölése céljából a tető cseréje, illetve a belső tér korszerűsítése szükséges. Továbbá az épület oszlopos előtere új funkciók elhelyezésére is lehetőséget ad.

Multifunkciós tér (sport, kultúra, közösségi tér)

A projekt legizgalmasabb feladata annak az alulhasznosított aszfaltos és zöldfelületnek az újra álmodása és funkcióval való ellátása, amelyik a kerületrész számára fontos két intézményt kapcsolja össze: az iskolát és a kulturális központot. Elhelyezkedéséből fakadóan egy olyan multifunkcionális tér kialakítására van itt szükség, amely az iskolások igényeit is kiszolgálja, illetve a közösségteremtő kulturális programoknak is helyet teremt.

Kaszásdűlőn több fitneszpark, street workout pálya és egy máltai játszótér is van, viszont labdajátékra alkalmas sportpályában és futóútban hiány van. Terveink szerint egy olyan sportolásra alkalmas teret kívánunk létrehozni, ami lehetőséget ad az iskolásoknak több sport gyakorlására is: kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, röplabda stb. Emellett a sportpályához kapcsoltan olyan felépítmények (pl. lelátó, kisebb épület) kerülnek kihelyezésre, amelyek lehetőséget adnak a kulturális programok megszervezésére, pl színházi előadás, filmvetítés, utcabál.

Gyalogos közlekedési vonalak

Az utolsó látszólag lényegtelen, de mégis fontos projektelem a gyalogos közlekedés biztosítása és ez által az egyes funkciók és területrészek összekapcsolása. A lakótelepen található épületek hosszú sora túlságosan is hasonló egymáshoz, ezért a helyszínek, épületek azonosíthatósága és a tájékozódás elősegítése fontos szempont a tervezés terén. Az egyik legnagyobb akadályt a panelsor jelenti, amely ugyan rendelkezik átjárókkal, de távolról nem beazonosítható az elhelyezkedésük, és megfelelő megvilágítás és kialakítás hiányában nem is túl biztonságosak. Ezért a lakók bevonásával szoft program keretében szeretnénk ezeket az átjárókat humanizálni és egy biztonságosabb közlekedési útvonalat megteremteni.

A program közösségi tervezéssel együtt fog megvalósulni, mely várhatóan 2019. őszén kerül meghirdetésre.