Energia megtakarítási támogatás

Az önkormányzat a fűtési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében lehetőség szerint környezetkímélő energiahordozók, alternatív hőtermelési rendszerek alkalmazását szorgalmazza az saját tulajdonú épületeknél.

E célból az önkormányzat pályázat útján támogatja a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását. A támogatást a lakóépületek energia megtakarítását eredményező beruházásihoz nyújtja a tulajdonosok részére. A támogatás épületek energiahatékonyságáról, valamint energetikai jellemzőinek meghatározásáról és tanúsításáról szóló hatályos szabályozás alapján az alábbi, energetikai koncepcióval vagy épületenergetikai számítással alátámasztott, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:

–           nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

–           homlokzatok és födémek hőszigetelése

–           épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása

–           megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

A támogatás illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégia energiahatékonyság növelését, a lakókörnyezet és életminőség javítását elősegítő célrendszerében.