Guckler Károly Környezetvédelmi Program

Óbuda-Békásmegyer Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja középtávra, 2015 és 2020 között határozza meg kerület környezetvédelmi stratégiáját, amelynek aktuális része a rövidtávú, 2017-19-es időszakra vonatkozó Guckler Károly Környezetvédelmi Program. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az élhető és fenntartható környezet megőrzését és fejlesztését. A kerület 39,7 km2 nagyságú területén 126 000 fős lakosság él, akik számára biztosítani kell a városi léttel járó feltételeket – a lakhatást, a közlekedést, intézményi ellátottságot és az egészséges környezetet. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a városfejlesztéssel óhatatlanul együtt jelentkező környezeti konfliktusokat a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és a fejlesztések során a környezetvédelmi szempontokat maximálisan érvényesítse. A program Guckler Károly nevét viseli, aki fontos szerepet játszott a Budai-hegyek erdősítésében és természeti értékeinek megőrzésében.