Fischer Ágoston Szociális Program

Az önkormányzat a rászorulók megsegítésére kiterjedt szociális ellátórendszert működtet. Munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri intézményei, valamint a civil és egyházi szervezetek tevékenységét és a szakemberektől érkező javaslatokat beépíti jövőbeli elképzelései közé. A szociális ellátórendszer fejlettségétől függetlenül mindig van olyan terület, ami fejlesztésre szorul és az állandóan változó jogszabályi környezet is újabb feladatok elé állítja az önkormányzatot. A III. kerület szegényeiért önzetlenül dolgozó Fischer Ágoston plébánosról elnevezett Szociális Program bemutatja a jelenlegi ellátórendszer lényegesebb elemeit és eredményeit, továbbá a megfogalmazott rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzésekkel felvázolja a 2017-2019 közötti időszakra vonatkozó szociális területet érintő fejlesztési terveket, javaslatokat.