Humánerőforrás fejlesztés az iskola-egészségügy területén

Bár nagyon nehéz betölteni még a megüresedő állásokat is, az állami finanszírozás maximális kihasználása érdekében mégis célszerűnek látszik 1 új iskolaorvosi körzet létrehozása. Az ennek nyomán racionalizált gyermeklétszámok után kapott többletfinanszírozás a személyi költségek egy részét fedezi.